11 tư thế quan hệ cực sướng, tư thế 4: Standing rear entry – Đứng từ phía sau

11 tu the quan he (5) làm tình này cho phép thâm nhập sâu đến tận cổ tử cung, cũng là một cho pháp cặp đối đạt được những cảm giác mĩ mãn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>